видове адаптация

Адаптирането на човека е най-важната концепцияв най-разнообразните науки, защото способността да се адаптира към условията на околната среда е необходима във всички сфери на живота. Адаптирането на човек във всякаква среда е сложен процес, който често излага различни видове промени в различните системи на човешкото тяло. Нека разгледаме по-подробно различните видове адаптация.

Механизми на приспособяване

За удобство при разграничаването на адаптационните процеси се разграничават три типа: биологична, социална и етническа адаптация.

  1. Биологична адаптация на човека. Това приспособяване на човека към околната средаНейната среда, която произхожда от еволюционен път. Особеностите на подобна адаптация са модификацията на вътрешните органи или организма изцяло на условията на средата, в която се появява. Тази концепция формира основата за разработването на критерии за здраве и болести - в това отношение здравето е състояние, при което тялото е максимално приспособено към околната среда. Ако способността за адаптиране се намали и периодът на адаптация се забави, това е въпрос на болест. Ако тялото не е в състояние да се адаптира, става въпрос за неадаптиране.
  2. Социална адаптация. Включва социалната психологическа адаптацияадаптиране на един или повече хора към социална среда, която представлява определени условия, които допринасят за реализирането на жизнени цели. Това включва адаптиране към учене и работа, към различни отношения с други хора, към културната среда, към условията на забавление и отдих. Човек може да променя пасивно, без да се променя нищо в живота си, или активно, чрез промяна на условията на живот (не се докаже, че той е успешен начин). В тази връзка, може да се срещнат различни проблеми на адаптация, от напрегнатите отношения с колективния нежеланието да учат или работят в определена среда.
  3. Етническо приспособяване. Това е част от социалната адаптация, която включваадаптирането на отделните етнически групи към средата на техните райони за презаселване и разглежда както социалните, така и климатичните условия. Това е може би най-особеният вид адаптация, която генерира различия в езиково-културна, политическа, икономическа и друга сфера. Разпределете адаптацията, свързана с трудовата заетост, когато например хора от Казахстан идват да работят в Русия, както и езикова и културна адаптация, акултурация. Нормалният ход на адаптацията често е възпрепятстван от расистки или нацистки възгледи за коренното население и социална дискриминация.
  4. Психологическа адаптация. Отделно е необходимо да се отбележи психологическотоадаптация, която понастоящем е най-важният социален критерий, който дава възможност да се прецени личността както в сферата на взаимоотношенията, така и в сферата на професионалната платежоспособност.

    психологическа адаптация

    Зависи от психологическата адаптация на набораПроменливи фактори, които включват както характеристиките на характера, така и социалната среда. Психологическата адаптация включва също толкова важен аспект като способността за преминаване от една социална роля към друга и адекватно и оправдано. В противен случай трябва да говорим за малформация и дори за проблеми в психичното здраве на човек.

Готовност за промяна на околната среда и адекватнаумствената оценка е показател за високо ниво на адаптация, което характеризира дадено лице като готова за трудности и способно да го преодолее. В същото време, основата на адаптацията е именно смирението, приемането на ситуацията и способността за извличане на заключения, както и способността да се променя поведението на човек към ситуация, която не може да бъде променена.