целите на образованието

Образованието е процесът на навлизане на човекморални, духовни и етични ценности, както и трансфера на знания и умения. Процесът на образоване на човек започва с момента на раждане и завършва, когато животът му свършва. Целите на отглеждането на деца зависят от възрастта на лицето. Ето защо, по-възрастното дете става, толкова по-образователни са целите за възрастните. След това ще разгледаме какви са целите и съдържанието на съвременното образование на човека.

Цели на образованието и обучението

Тъй като и образованието и възпитанието са предаванеопит, те са тясно свързани и те често се разглеждат заедно. Така че целта на образованието се счита за това, което бихме искали да видим в дългосрочен план (това, за което се стремим). Ние изброяваме основните цели на образованието: умственото, физическото, моралното, естетическото, трудовото, професионалното и духовното развитие на човека. С растящите образователни цели на детето все повече и повече.

Възрастови периоди, тяхната роля в процеса на обучение

Основните хора, които предават своитеживот, са негови родители. В семейството е, че бебето се научава да обича, да споделя, да цени неща или родителски труд, да се възхищава на красивата. Служителите на детски предучилищни заведения стават вторите учители на детето. Основната цел на предучилищното образование е да учи детето да живее в екип, да намери общ език с тези на същата възраст като него. На този етап се отделя голямо внимание на умственото развитие. Учебният процес е изграден под формата на игра, която стимулира интереса на детето към изучаване на нови знания (изучаване на букви и числа, цветове, форми на обекти).

Целите на образованието в училищните периоди са многооще, тук на първо място е възможно да се постави умствено развитие. Училището обаче отговаря и за други видове възпитание (естетически, физически, морален, трудов). Учителят трябва да определи в кои предмети детето има големи способности, а може би и талант, за да го ориентира професионално в бъдеще.

В по-старата училищна възраст към общите целивъзпитанието се свързва и с професионално, защото младите мъже и жени са определени в този период с някаква професия и посещават допълнителни кръгове, секции или курсове.

Накратко разгледахме образователните цели, чиято основна задача е формирането на разнообразна личност, висококвалифициран професионалист на работното място и достоен гражданин на обществото.